Advertisements

Matriks Kewenangan dalam Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

  1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

No.

Naskah Dinas

Kepala

Eselon  I

Eselon    II

Eselon III

Keterangan

Sestama
Deputi

A.

Naskah Dinas Arahan
1. Peraturan
Ö

2. Pedoman
Ö

Ö

Ö

3. Petunjuk Pelaksanaan
Ö

Ö

4. Instruksi
Ö

Ö

5. Prosedur Tetap (Protap)
Ö

Ö

Ö

6. Surat Edaran
Ö

Ö

Ö

7. Keputusan
Ö

Ö

Ö

8. Surat Tugas
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

9. Surat Perintah
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

B.

Naskah Dinas Korespondensi
1. Nota Dinas
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

2. Memorandum
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

3. Surat Dinas
Ö

Ö

Ö

Ö

4. Surat Undangan
Ö

Ö

Ö

Ö

C.

Naskah Dinas Khusus
1. Surat Perjanjian / MOU
Ö

Ö

Ö

2. Surat Kuasa
Ö

Ö

Ö

3. Berita Acara
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

4. Surat Keterangan
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

5. Surat Pengantar
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

6. Pemberitahuan
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

7. Pengumuman
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

D.

Naskah Dinas Lainnya
1. Laporan
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

2. Telaahan Staf
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

3. Piagam
Ö

Ö

Ö

  1. Kantor Wilayah BPN Provinsi

No.

Naskah Dinas

Kepala       Kantor

Eselon  III

Keterangan

A.

Naskah Dinas Arahan
1. Peraturan
2. Pedoman
3. Petunjuk Pelaksanaan
4. Instruksi
Ö

5. Prosedur Tetap (Protap)
6. Surat Edaran
7. Keputusan
Ö

8. Surat Tugas
Ö

Ö

9. Surat Perintah
Ö

Ö

B.

Naskah Dinas Korespondensi
1. Nota Dinas
Ö

Ö

2. Memorandum
Ö

Ö

3. Surat Dinas
Ö

Ö

4. Surat Undangan
Ö

Ö

C.

Naskah Dinas Khusus
1. Surat Perjanjian / MOU
Ö

2. Surat Kuasa
Ö

3. Berita Acara
Ö

Ö

4. Surat Keterangan
Ö

Ö

5. Surat Pengantar
Ö

Ö

6. Pemberitahuan
Ö

Ö

7. Pengumuman
Ö

D.

Naskah Dinas Lainnya
1. Laporan
Ö

Ö

2. Telaahan Staf
Ö

Ö

3. Piagam
Ö

  1. Kantor Pertanahan

No.

Naskah Dinas

Kepala       Kantor

Eselon  IV

Keterangan

A.

Naskah Dinas Arahan
1. Peraturan
2. Pedoman
3. Petunjuk Pelaksanaan
4. Instruksi
Ö

5. Prosedur Tetap (Protap)
6. Surat Edaran
7. Keputusan
Ö

8. Surat Tugas
Ö

Ö

9. Surat Perintah
Ö

Ö

B.

Naskah Dinas Korespondensi
1. Nota Dinas
Ö

Ö

2. Memorandum
Ö

Ö

3. Surat Dinas
Ö

Ö

4. Surat Undangan
Ö

Ö

C.

Naskah Dinas Khusus
1. Surat Perjanjian / MOU
Ö

2. Surat Kuasa
Ö

3. Berita Acara
Ö

Ö

4. Surat Keterangan
Ö

Ö

5. Surat Pengantar
Ö

Ö

6. Pemberitahuan
Ö

Ö

7. Pengumuman
Ö

D.

Naskah Dinas Lainnya
1. Laporan
Ö

Ö

2. Telaahan Staf
Ö

Ö

3. Piagam
Ö

Advertisements