Advertisements

Dalam adat batak ada pernikahan yang tidak boleh dilakukan dalam adat orang batak, berikut ini adalah beberapa hubungan pernikan yang tidak boleh dilakukan :

01. IBOTO/ITO (Saudara Perempuan)
a. Boru ni Amaniba (ibotoniba sandiri)/Saudara Kandung
b. Boru ni Amangtua manang Amangudaniba/Putri dari Saudara laki laki Ayah Kandung.
c. Iboto ni Amaniba (Namboruniba)/Saudara Perempuan Ayah
d. Boru ni Namboruniba/ Putri dari Saudara Perempuan Ayah
e. Boru ni Ibotoniba(bere)/Putri dari saudara perempuan kita
f. Boru ni Dongan Samarga dohot Iba/ Satu Marga
g. Boru naniain (adopsi)/Saudara hasil Adopsi orang tua

02.
a. Inang pangintubu di iba/Ibu Kandung
b. Inang panoroni nioli ni Amangniba/Ibu tiri
c. Parumaenniba nioli ni Anakniba/Menantu
d. Inang ni Amaniba (Ompung boru)/Nenek
e. Inang panoroni ni Amangniba/Nenek tiri
f. Nioli ni Tungganeniba naung mabalu (Inangbaoniba)/Istri dari lae
g. Nantulang manang Nantulang panoroni/Istri Tulang

03. Angka Parange na so boi tolopan/Dilarang:
a. Napareakhon Boru-Boru namabalu anggo so salpu dope tingki haroanna atik naung marisi bortianna./Menikah dengan perempuan (janda) yg belum selesai masa kehamilannya (9bln)
b. Boru-Boru dongan saripe ni dongan (Pangalangkup do goarni)/Istri Teman 🙂
c. Boru-Boru namandiori parlindungan ala marbadai dohot sinondukna/Perempuan yg mencari perlindungan karena cekcok dengan suaminya

04. Ndang jadi dua pungga saihot = Baoa nasaama marhaha maranggi mambuat Boru nasaama marhaha maranggi./ Abang Adik kandung dilarang menikah dengan Perempuan yang bersaudara kandung.

Advertisements